Sunday, May 31, 2015

Perkembangan lahan Sawah padi musim May - sept 2015

Setakat 25 may - lahan Sawah hanya di bajak sekali sahaja. Ada 2 Kali lagi bajak sebelum tanam calit dijalankan.
Kali ini , racun rumput dan pereput akan disembur selepas bajak pertama.
2. Tarikh jangkaan tanaman calit ialah pada 18 Jun 2015.
3. But masa ini, pemilihan jenis variasi padi masih dalam peringkat perbicangan dengan ketua blok - En Alot.
4. Tugasan menjaga dan monitoring Sawah masih diberi kepada En Ali.

Thursday, May 21, 2015

Jenis variasi padi yang akan ditanam pads musim Jun 2015.

MR-278
Menghasilkan buah padi yang berat.
Akan didaftarkan dengan ketua blok utk penanaman musim ini.
Jangka akan tanam mid June.
Akan buat labeling. Jika cuaca kering.

Racun
Perancangan tahun ini, bekerjasama dengan uitm dalam pembasmian Siput gondang. 

Kita akan mula meracun padi batat/ rumput/ untuk musim ini.