Thursday, May 21, 2015

Jenis variasi padi yang akan ditanam pads musim Jun 2015.

MR-278
Menghasilkan buah padi yang berat.
Akan didaftarkan dengan ketua blok utk penanaman musim ini.
Jangka akan tanam mid June.
Akan buat labeling. Jika cuaca kering.

Racun
Perancangan tahun ini, bekerjasama dengan uitm dalam pembasmian Siput gondang. 

Kita akan mula meracun padi batat/ rumput/ untuk musim ini.

No comments:

Post a Comment