Sunday, May 31, 2015

Perkembangan lahan Sawah padi musim May - sept 2015

Setakat 25 may - lahan Sawah hanya di bajak sekali sahaja. Ada 2 Kali lagi bajak sebelum tanam calit dijalankan.
Kali ini , racun rumput dan pereput akan disembur selepas bajak pertama.
2. Tarikh jangkaan tanaman calit ialah pada 18 Jun 2015.
3. But masa ini, pemilihan jenis variasi padi masih dalam peringkat perbicangan dengan ketua blok - En Alot.
4. Tugasan menjaga dan monitoring Sawah masih diberi kepada En Ali.

No comments:

Post a Comment